eskekulla keramik

eskekulla keramikgitte_leia_oval_270w


Om mig


År 2000 köpte vi torpet Ekelund vid sjön Åsnen, fastigheten om två tunnland är avstyckad från Eskekulla Huvudgård. Det gamla huset hade bara varit uthyrt enstaka veckor sedan Maria Karlsson flyttade 1956. Trots brist på underhåll var torpet charmigt om än lite kallt på vintern. I dagligt tal kallas det fortfarande Marias eller halvhuset, det är ena halvan av en mangårdsbyggnad som flyttades hit från närbelägna Ugglekull 1866.

Här tillbringade vi sommaren i flera år med renovering av det gamla huset, nu bor vi permanent i ladan med kombinerad snickarbod och keramisk verkstad i det tredje huset. År 2018 växte torpet med ytterligare ett hus bestående av dubbel carport och orangeri med 36 solpaneler som täcker hela årets förbrukning.

Jag är utbildad inom marketing, har jobbat på annonsbyrå och i egen firma med illustration, design och offentlig information. Numera är jag fulltidsysselsatt med hund, trädgård och keramik. Den gamla överläkaren är pensionär sedan två år, bygger och renoverar hus, brygger öl och njuter Livet På Landet.


gitte_signature_v3