Sjöfåglar

Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis)

Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis)