Sjöfåglar

Storskrake (Mergus marganser)

Storskrake (Mergus marganser)