Sjöfåglar | eskekulla keramik

eskekulla keramik

Sjöfåglar
Storlom, knipor, storskrak och skäggdopping tillhör sommarn vid Åsnen, salskrake syns innan sjön lägger sig, helst i strömt vatten så jag tittar alltid noga när jag passerar broarna till Sirkön. År 2018 blev Åsnen Sveriges 30:e nationalpark, detta mycket tack vare det rika fågellivet med alla örnar och att sjön är rastplats för flyttfåglar vår-höst. Då kan vi njuta ejder, skedand, tranor och gäss i mängder.
GräsandV.jpg

Gräsand (Anas platyrhynchos)

Rödhuvad2H1.jpg

Rödhuvad dykand (Netta rufina)

Skedand1V.jpg

Skedand (Anas clypeata)

Storlom3H.jpg

Storlom (Gavia actica)

Storskrak2H.jpg

Storskrake (Mergus marganser)

salskrake2.jpg

Salskrake (Mergellus arbellus)

GråhakedoppH.jpg

Gråhakedopping (Podiceps grisegena)

Knipa2H.jpg

Knipa (Bucephala clangula)

ViggH.jpg

Vigg (Aythya fuligula)

Stjärtand1V.jpg

Stjärtand (Anas akuta)

Andungar1.jpg

Doppingunge och skrakunge

Svarthals1H.jpg

Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis)